Sportinfomarkt groot succes

14 apr 2007 13:28 | Geplaatst door Bernard | Geen reacties | Reageren

Mede dankzij het mooie weer is de sportinfomarkt op zaterdagmiddag op 14 april een verlopen in een magnifieke sfeer. De markt werd gehouden op het Kerkplein.

Er waren 28 sportverenigingen die zich op deze dag manifesteerden. Een van die verenigingen was onze club Pegasus.

We stonden daar temidden van vecht-, bal- en andere bewegingssporten. Aan de linkerkant waren onze buren SV Vaillant (Schermen) en aan de rechterkant werden we geflankeerd door De Musketiers (Schieten). Op het midden terrein was er voor clubs een mogelijkheid om een show te geven.

Onze club was de enige vertegenwoordiger van een denksport. We hadden vier borden en een demonstratiebord op de stand staan. Er was veel aanloop. Het was zondermeer een geslaagde middag.

Opvallend was de belangstelling van de junioren van de ITF-Taekwon-do die vanaf het begin graag een potje kwamen spelen. Ook andere bezoekers lieten zich verleiden tot het spelen van een potje schaak.

Jaloers waren we toch wel enigszins op de andere verenigingen die op het middenterrein spectaculaire shows konden opvoeren.

Verder laat ik de foto’s maar spreken.

Bernard

‘Verslag van een snelschaakzondag’ door Herco

27 sep 2006 15:51 | Geplaatst door Bernard | Geen reacties | Reageren

In de eerste schaakweek van dit seizoen heb ik min of meer “gedwongen” het lidmaatschap aanvaard van de tweede teamafvaardiging van onze S.V. naar het eerste Zwolsche Kroegenschaak toernooi dat werd georganiseerd door de door ons immer geduchte tegenstanders (en schaakvrienden) van O&O uit Kampen. Eén en ander zou plaatshebben op 24 september 2006 in “ons” Zwolle.

Nadat ik des zondags (voor mijn doen) redelijk vroeg in tegenstelling tot voorgaande zondagen, waarop ik aanzienlijk later opgestaan ben, niet met het verkeerde been uit bed ben gestapt (het scheelt twee verkeerde benen wanneer je bent gestopt met bier drinken!) heb ik  Johan  gebeld (die deel uitmaakte van onze eerste teamafvaardiging) en stel hem voor om samen tegen twaalven richting de Ierse Pub te fietsen. Hij zegt dat ik rond half twaalf maar langs moet komen, want ook de andere leden van The Kamikaze Pawns zouden naar zijn adres komen om vanaf daar gezamenlijk naar de stad te fietsen. Om vijf voor half twaalf zit ik op de fiets en trap mij in de richting van het adres van Johan. Menno is er reeds gearriveerd nadat ik ben gearriveerd verschijnen Piet en Eile (de twee andere leden van The Kamikaze Pawns die het team completeren) ten tonele. Op een van de wasmachines in de winkel staan de eerste flessen bier van die zondag klaar waarvan ik de aan mij aangebodene beleefd doch tactvol weiger.

Rond twaalf uur  fiets ik gezamenlijk met The Kamikaze Pawns richting Ierse Pub alwaar wij ons aan de bar neervlijen, ik een kop koffie bestel en om mij heen The Kamikaze Pawns de eerste glazen bier laten laten vloeien. Zij schrijven zich even daarna alvast in. Ik wacht tot mijn teamleden binnen zullen druppelen.

Om één voor half en even na half één druppelen de leden van mijn team binnen. Het team waarvan ik een speler ben,“De Ierse Opening”, is nu ook compleet en Leo schrijft ons in. Bij de inschrijving blijkt dat wij  leeuwendeel van onze partijen in de Ierse Pub zal plaatsvinden omdat wij onszelf “De Ierse Opening” hebben gedoopt. Bijna allemaal thuiswedstijden dus. Naast Leo en mij maken ook Bernard en Huub deel uit van deze partij.

Nadat wij ons hebben ingeschreven zijn wij gedwongen te wachten op onze tegenstanders van “De Baronie” (ik ben benieuwd of die nog chocoladeletters mee zullen brengen) uit Breda. Zij hebben kennelijk last van gebroken bovenleidingen, wisselstoringen of bladeren op de rails op hun weg naar Zwolle. Tijdens het wachten zwicht ik en neem mijn eerste biertje: Ik ga overstag. Even later wanneer onze tegenstanders gearriveerd zijn, worden wij met de lieve cijfers van 8-0 van de borden geveegd. De snelschaakspecialisten uit het zuiden des lands lezen ons de les in pak ‘m beet een tijdsbestek van minder dan een half uur. Wij likken onze wonden en trachten ons te herpakken.  Bij Grizzlies op de Nieuwe Markt gaat het al iets beter: 7-1. Leo scoort ons eerste bordpunt. We versagen niet en gaan devoot voort. We gaan vooruit tegen een afvaardiging van Zwolle Zuid.  Hans Schuilenburg bezoekt ons en valt een tweetal wedstrijden in. Dit scheelt ons een aantal bordpunten, doch een wedstrijdpunt blijft uit. Op naar de volgende nederlaag: 5-3. Al met al gaat “De Ierse Opening” toch wel enigszins vooruit en lijkt het toch langzaam maar zeker beter te gaan en lijken wij onze snelschaakdraai te vinden..

We verliezen nog een partij in F.R.I.E.N.D.S. (voorheen FLORIS (vaarwel Josje) en daarvoor ZAPATA)) van een stel westerlingen die kennelijk geen NS-problemen hebben ondervonden.

Onverdroten gaan we voort naar Grizzlies om daar onze partijen tegen een stel jongelingen te spelen. te brengen Dankzij Huub, die nog zeven (!) seconden op de klok had, spelen wij gelijk: 4-4.

Heil Huub!

Tijdens de prijsuitreiking aan het eind van de middag blijkt “De Ierse Opening” als twaalfde en laatste te zijn geëindigd. The Kamikaze Pawns eindigen als zesde, maar zijn tijdens het begin van de prijsuitreiking niet aanwezig. Persoonlijk heb ik weinig van hun resultaten meegekregen, maar wel heb ik vernomen dat Eile een flink aantal bordpunten heeft gescoord.

Wanneer ik tegen tienen huiswaarts fiets denk ik dat het al met al, ondanks de persoonlijke cijfers van 0 uit 8, toch niet een verloren zondag is geweest. Volgend jaar moeten wij maar als S.V. Pegasus maar weer mee doen. Al heb ik persoonlijk de Ierse Opening afgezworen. Hoewel de opening an sich niet slecht was zou  ik dan persoonlijk een naam in de trant van “De Blauwe Vingers”, “The please give me longer than longer than 5 minutes Kings” of  desnoods “De Olympische gedachte” meer prefereren.

Wanneer ik mij even later verre van nuchter op de bank neerzetel schiet een reclamecommercial door mijn hoofd: “Op een dag drink je geen bier meer maar drink je  Grolsch.”

Een desillusie rijker leg ik mij even later te ruste.

Herco Goedkoop

Oude Tijd geschreven door Herco

30 apr 2006 15:53 | Geplaatst door Bernard | Geen reacties | Reageren

Het is dinsdagavond even na elven. De magere opkomst van leden op de club heeft er  hedenavond, de avond na Pasen, mede aan toe bijgedragen dat nu, op dit voor schakers betrekkelijk vroege uur, reeds alle partijen beëindigd zijn.

Gezamenlijk zitten we aan een tafel: De voorzitter, de competitieleider, de penningmeester, enkele niet bestuursleden , waaronder de materiaalman  (hij is verantwoordelijk voor de stukken, borden en schaakklokken) en ik na te bomen over de dingen die geen keer meer nemen. De gespeelde partijen worden besproken. De een heeft een jonge – , de ander een oude borrel voor zich op de tafel staan. Weer anderen zijn van Frieschen bloed en drinken Beerenburg. Sommigen drinken gewoon een biertje. Slechts een enkeling drinkt Palm.

Plots, doch subtiel, verandert de voorzitter van onderwerp: Schaakklokken. Schaakklokken zijn meerdere malen een onderwerp van gesprek geweest op de afgelopen jaarvergaderingen. Er waren toen leden die in de gedachtewisselingen daarover nadrukkelijk pleitten tegen het gebruik van analoge klokken in dit digitale tijdperk. De vereniging, arm als zij financieel gezien was en is, had daar toen geen geld voor (een digitale klok bedraagt meer dan het dubbele van de aanschafkosten van een nieuwe analoge klok) en de voorzitter, regent als hij is geweest in zijn arbeidsverleden, suste toen subtiel de gemoederen. Daarom verbaasde me het ook zo dat juist hij net dit onderwerp te berde heeft gebracht, maar zijn mededelingen daaromtrent beluisterende betreft het hier een goedkopere variant van de digitale klokken die wordt aangeboden door de Bond.  Zelf  hoef ik niet per se met een digitale klok te spelen. Ik opper dan ook dat de charme van de analoge klokken die de club rijk is mij wel bevalt en dat ik voor een oude klok nog wel een 20 Euro op tafel wil leggen. Deze klokken worden immers nimmer meer gebruikt bij wedstrijden. De materiaalman pakt de sleutel van de kast waar de materialen zich bevinden en keert weder met de drie oudste klokken die de vereniging rijk is. Ik leg een biljet van 20 Euro op tafel en kies een van de drie klokken buiten dienst. Naast mij zijn er nog twee andere leden die voor dezelfde prijs een ander exemplaar kopen. Gefabriceerd door de fa. H. Koopman aan de Voorstraat 59 in  Dordrecht. Prachtig handwerk van voor WO II. De penningmeester schrijft tegen twaalven bonnetjes uit. Eén voor mij en één voor elk van de twee andere kopers van een klok.  Wanneer ik het prachtige, enigszins door de tand des tijds getekende, donkerbruine hout aan alle zijden aanschouw lees ik aan de onderkant: ‘GARANTIE van 29 Aug 1939 tot 30 Feb. 1941.’ Ik ben aangedaan, maar kan een glimlach niet onderdrukken. Februari schijnt dus dertig dagen te hebben geteld vroeger. Deze wetenschap schijnt voor mij  een nieuw licht over het interbellum en de oorlogstijd. Daar hebben mijn ouders nooit over gerept toen zij vroeger over hun jeugd spraken. Zelfs mijn geschiedenisdocent heeft er nooit over gesproken tijdens de lessen over het interbellum. Het leven is verrassend en vol van steeds weer nieuwe leermomenten. Wel mooi.

Wanneer ik later met mijn trofe over de Boerendanserdijk huiswaarts fiets geniet ik van het zojuist door mij aangeschaft nostalgisch kleinnood. Als ik een kwartier later thuis ben aangekomen, zet ik de klok met twee uurwerken voor mij op tafel en luister ik naar het getik der uurwerken: tikketikketikketikketikketikketik. Ik ervaar het als zijnde bijna ongelooflijk dat dit fabrikaat van de fa. H. Koopman uit Dordrecht na bijna zeventig jaren nog steeds twee tijden wegtikt. Met het oprukken der secondewijzers schrijden de tijden voort. Het  rechter uurwerk staat op tien voor half twee, de ander op even voor twaalf.

De tijden tikken voor mij voorbij. Een klok, twee tijden. Voor mij tikken, wanneer ik op één der knoppen druk, de tijden van weleer één voor één analoog aan mij voorbij. Nostalgie is tijdloos.

Ik sta op en loop naar mijn boekenkast. Van de tweede plank van boven pak ik het exemplaar van “Het Historisch Jaarboek van 1941 (deel I)” (op de twee planken daarboven staan de exemplaren uit deze reeks jaarboeken van voor het interbellum) en ga op zoek naar 30 Februari 1941. De datum staat er schuin gedrukt tussen aanhalingstekens in. De enige mededeling die eronder staat, luidt: “Zie het Historisch Jaarboek van 1939 (deel II, pagina 118. de datum 29 Augustus).”  Ik ben teleurgesteld en weet genoeg. Ik poets mijn tanden, pak daarna mijn schaakklok, zet deze op het nachtkastje, en ga naar bed. Onder de nostalgische tikken van een der uurwerken van voor WOII val ik spoedig in slaap.

Herco Goedkoop, 31 april 2006

Wedstrijdverslag Herco-Michiel

29 jan 2006 16:24 | Geplaatst door Bernard | Geen reacties | Reageren

1.e4 d5 2.e5 Nc6 3.Bb5 Bd7 4.Bxc6 Bxc6 5.d4 e6 6.c3 f6 7.Nf3 Bb5 8.Nbd2 c5 9.a4 Ba6 10.b3 cxd4 11.Nxd4 fxe5 12.Qh5+ Kd7 13.Qxe5 Qf6 14.Qxf6 Nxf6 15.c4 dxc4 16.Nxc4 Bxc4 17.Bxc4 Rc8 18.0-0 e5 19.Nf3 Bd6 20.Td1 Kc7 21.c5 Bxc5 22.Nxe5 The8 23.Nd3 Bd4 24.Bf4+ Kc6 25.Tac1+ Kb6 26.Tb1+ Ka5 27.Txb7 a6 28.Bc7+ Kxa4 29.Nc5+ Bxc5

Ik ben vroeg thuis vandaag! Om klokslag 16.00 uur arriveer ik per bus op het station mijner woon- en geboorteplaats. Ik regel nog wat zaken die geregeld moeten worden en open zo tegen 17.00 uur de deur mijner woning. Belachelijk vroeg voor mijn doen, want normaliter doe ik dat ca. 18.30 uur. Wat nu te doen? Ik heb nog wat voorbereidingstijd voor mijn partij tegen de jonge De Groot, maar zou enige voorbereiding op deze korte termijn nog zin hebben? Ach welnee en bovendien heb ik “If my memory serves me well” ooit, een jaar of wat geleden eerder tegen hem gespeeld.

Ter voorbereiding besluit ik een blik Belgische Weelde te openen en zet een oudje van Genesis op: Supper ‘s ready. Wellicht het mooiste nummer dat ooit is gecomponeerd in de modernste popgechiedenis. Daarna schakel ik over op wat modernere muziek, maar heb dat na een paar nummers wel weer gehoord. Het raakt wel, maar toch niet echt dus keer ik terug naar het naar het meer klassieke oeuvre. Ik trek een banaan uit de kast (The VU and Nico voor de insiders) en luister wat nummers en geniet van voorbije tijden: Heroin en European Son komen voorbij. Ik heb het een jaar of wat niet meer geluisterd, maar de teksten staan in mijn geheugen gegrift. Zij waren immers ooit wegwijzers in dit leven.

Zo rond 19.30 uur, nadat ik MASH heb gekeken, begeef ik mij richting Weijenbelt. Nog steeds een lichtelijk nerveus voor de partij tegen Frans’ telg. Ik verwacht in een uur klaar te zijn. De partij duurt tot kort voor twaalven. Het was een gelijkopgaande partij. Ik heb twee keer remise aangeboden, maar mijn tegenstander accepteerde dat niet omdat ik anders door zou gaan naar de 3e ronde van de beker. En dat terwijl het bereiken van de 2e ronde al een weelde voor me is geweest. De jaren ervoor was ik er in de voor- of 1e-ronde genadeloos uitgeknikkerd. Nu had ik een overlevingskans om verder in het bekertoernooi te geraken en had die moeten pakken, maar heb die echter kinderlijk eenvoudig verspeeld. Het was een boeiende en spannende pot.

Ik geef hem hier weer tot en met de 28e zet (uiteindelijk heb ik opgegeven na 65 zetten). Loper d2 was daar beter geweest of paard c5. Maak het daarna maar af schaakkenner. Hoe het komt weet ik niet. Was het de vermoeidheid, had ik de voorbereiding anders moeten aanpakken, was het de Belgische Weelde of was het grote ontzag voor mijn tegenspeler dat mij deed blunderen en uiteindelijk deed capituleren. Ach, wellicht is het van alles een beetje geweest, doch pijnlijk blijft het. Zeker na analyse.

Met een been in de 3e ronde…maar godzijdank is zelfmoord pijnloos. 0-1

Bekijk de lijst van schaakpartijen.

Pegasus 1 – Caissa

20 dec 2005 12:48 | Geplaatst door Bernard | Geen reacties | Reageren

Op dinsdag 20 december speelde het eerste team de derde ronde in de klasse OSBO 2A tegen Caissa uit Elburg.

De wedstrijd werd uiteindelijk nipt verloren met 3,5-4,5 na Overwinningen van Piet van der Wal en Hedzer Terpstra, remises waren er van Herman Schreurs, Krine Faber en Bernard Holtrop. Helaas ging er met de verliespartijen van Menno ter Braak, Johan Valk en Eile Dam net 1 partij te veel verloren om op een gelijke stand uit te komen.

 

De stand na drie ronden in deze poule is nu:

1. Meppel 2   5  15  x 6   .  .   .   .   5   4
2. Dronten    4  13½ 2 x   .  .   .   6   .   5½
3. Combinatie 4  12  . .   x  4½  3   .   4½  .
4. Heerde     3  13½ . .   3½ x   4   .   .   6
5. Pegasus    3  12½ . .   5  4   x   3½  .   .
6. Caissa     3  10½ . 2   .  .   4½  x   4   .
7. Lelystad   1  10½ 3 .   3½ .   .   4   x   .
8. Nunspeet   1  8½  4 2½  .  2   .   .   .   x

Bernard Holtrop

Bekijk ons overzicht van de externe competitie of bekijk het overzicht in Netstand voor het eerste team en het tweede team.

Familieschaak – Pegasus 2

25 nov 2005 23:50 | Geplaatst door Bernard | Geen reacties | Reageren

Wij begonnen de wedstrijd met drie invallers.

Invaller Rien Rietberg (bord 2) had aanvankelijk een “snelschaakpartij”. De stelling raakte vast en zijn tegenstander bood remise aan. Na overleg accepteerde Rien het aanbod.

Aan bord 1 raakte Wim van den Born een pion kwijt. Dit verlies kon niet meer ongedaan gemaakt worden en veroorzaakte in het eindspel het verlies van de partij.

Aan bord 6 kwam Han Jurriaans een kwaliteit achter en verloor ook.

Invaller Dick Metz (bord 3) kwam in een eindspel met ieder een loper van dezelfde kleur en enkele pionnen terecht. Het zag er lang naar uit dat de partij in remise zou eindigen, maar de tegenstander maakte een “klein” foutje en Dick bleef koelbloedig en won.

Invaller Herco Goedkoop (bord 4) zag zich geplaatst tegenover een meerderheid aan pionnen en had daar geen verweer tegen.

Aan bord 5 had Huub Dijk een zware partij. In het eindspel kon hij met twee pionnen oprukken en zelfs met zijn toren mat geven.

Zo verloren wij toch nipt met 3½ – 2½.

Bekijk ons overzicht van de externe competitie of bekijk het overzicht in Netstand voor het eerste team en het tweede team.

Pegasus 2 – Lelystad 2

25 okt 2005 23:55 | Geplaatst door Bernard | Geen reacties | Reageren

Het begin van de wedstrijd was niet erg hoopvol: na anderhalf uur spelen stonden we met ½ – 2½ achter.

Op bord 5 verloor Huub Dijk zijn Siciliaanse partij na een oprukken van pionnen in een gedrongen stelling.

Ook Dick Pons ( bord 4) verloor in een aanvankelijk goede stelling na een verkeerde afruil.

Han Jurriaans (bord 6) accepteerde een remiseaanbod na een pion achterstand.

Een half uur later kreeg invaller Theo Vaatstra (bord 3) remise aangeboden, maar gezien de stand mocht hij dat van de teamleider Wim van den Born niet aannemen. En dat was maar goed ook, want even later sleept hij de overwinning binnen.

Aan bord 1 won Wim van den Born in een gelijke stand doordat zijn tegenstander door de vlag ging.

De stand was weer gelijk.

De partij van Michiel de Groot (bord 2) moest de doorslag geven. Hij had al eerder genoegen willen nemen met remise, maar ook hij mocht dat niet.

Heel netjes haalde hij de winst binnen.

Zo wonnen wij met 3½ – 2½.

Bekijk ons overzicht van de externe competitie of bekijk het overzicht in Netstand voor het eerste team en het tweede team.

2e Librije-Beugeltjetoernooi

11 jun 2005 12:58 | Geplaatst door Bernard | Geen reacties | Reageren

Aanvulling van Jan Kleijer uit Kampen

Via email maakt Jan Kleijer mij attent op een aantal onvolkomenheden in mijn verslag. Naast het feit dat hij mij wees op enkele spelfouten (die ik schaamtevol snel gecorrigeerd heb), merkt hij ook op dat ik wat betreft een enkel detail iets bezijden de waarheid heb geschreven. Zijn commentaar hierop heb ik in het verslag zelf gezet. En de nummer vier van de ranglijst weet ik nu ook.
Verder lezen…

Pegasus 2 – Lelystad 3

22 apr 2005 23:17 | Geplaatst door Bernard | Geen reacties | Reageren

Vrijdagavond 22 april 2005, de laatste wedstrijd in de OSBO competitie seizoen 2004/2005.

Wij waren er klaar voor!! Vast besloten deze laatste wedstrijd te gaan winnen van Lelystad 3, weliswaar hadden we aan 1 of 2 bordpunten genoeg, maar goed wij wilden winnen!!

Hans de Vries kon niet, maar voor Hans hadden wij een goede vervanger, Piet van de Wal. Verder waren we compleet met onze vaste teamleden.

Piet speelde aan bord 1 en had wat haast, want hij moest nog naar Amsterdam en na een goed en gedegen spel kon hij de volle winst binnen halen, 1-0.

Herman Schreurs speelde aan bord 5, eveneens met zwart en had het lange tijd moeilijk, steeds maar weer moest hij de aanvallen pareren, met goed en accuraat spel kon Herman de snode plannen van zijn tegenstander verijdelen. Toen alles wat tot rust kwam en de nodige stukken van het bord verdwenen waren kwamen beide tot de conclusie dat er niet veel meer in zat dan een remise, dat was 1½ – ½.

Johan Valk, aan bord 2, bracht zijn tegenstander in grote moeilijkheden zodat deze af en toe letterlijk met zijn handen in het haar zat, dit moest wel goed aflopen voor Johan en uiteraard voor Pegasus. Na lang tegenspartelen legde Johan’s tegenstander inderdaad het loodje, dat was dus 2½ – ½.

Michiel de Groot speelde aan bord 3 met zwart, zijn tegenstander kon dus de opening bepalen, iets wat voor Michiel niet zo’n ramp is want van openingen heeft hij nog niet veel kaas gegeten. Zijn tegenstander ging vlot in de aanval en begon te rommelen in Michiels stelling, won zelfs een paard. Met goed spel en fantasierijke combinaties wist Michiel dat stuk terug te winnen en zelfs een winnende koningsaanval af te ronden!! Dat was dus 3½ – ½.

Huub Dijk speelde aan bord 4 een niet al te moeilijke partij, wist al vrij snel materieel voordeel te behalen, maar kon zijn tegenstander niet mat zetten. Dat duurde net zo lang totdat hij, zijn tegenstander, geen stukken meer had en Huub nog een dame, paard en nog een paar pionnen. Ja, toen zag Huub’s tegenstander dat er voor hem geen hoop meer was. Dat was 4½ – ½.

Tenslotte de partij aan bord 6, de partij ging de hele tijd gelijk op, wellicht had ik op enig moment materieel voordeel kunnen behalen, maar ik durfde niet goed. Toen ik dan wel wilde gaan aanvallen vergat ik de dekking van een pion, weg pion. Toen begon er een grote afruil, torens van het bord, dames aan de kant gezet, we hielden beide 2 paarden en een 5, 6 tal pionnen over. Mijn pionnen stonden echter wat gunstiger en met mijn beide paarden, ondersteund door de koning, begon ik de opmars. In het heetst van de strijd waren mijn tegenstander zijn pionnen, op 1 na, van het bord en had ik er nog drie, promoveerde 2 keer en had nog 9 seconden op de klok!! Niet precies op hoogte van de regels stopte ik de klok en vroeg de scheidsrechter of ik geen remise kon claimen, dat kon maar dan moest de laatste pion van mijn tegenstander van het bord, zou me 2 zetten kosten. Wij besloten toen tot remise.

Eindstand in de laatste wedstrijd van dit sezoen, 5-1 in het voordeel van Pegasus 2.

Met dank aan de invallers, Han Jurriaans, Piet van de Wal, Wim van de Born en aan de vaste spelers van het tweede. De vijfde plaats.

Het seizoen zit er weer op, geen promotie, hadden we zeker ook niet verwacht. Echter ook geen degradatie!

Nogmaals, hartelijk dank voor de inzet van jullie allemaal!!!

Teamleider Frans de Groot

Bekijk ons overzicht van de externe competitie of bekijk het overzicht in Netstand voor het eerste team en het tweede team.

Briesend Paard – Pegasus

22 apr 2005 23:10 | Geplaatst door Bernard | Geen reacties | Reageren

De laatste ronde in de klasse 2A begon vrijdagavond 22 april met 3 teams met 5 punten op de 5de tot en met de 7de plaats. Voor deze teams was de slotronde nog van groot belang om de degradatie te ontlopen. Het waren de teams Dronten, Pegasus en Briesend Paard.

De stand was na 6 ronden:

  Klasse 2A   Ap Mp Bp
1. ZSG 2     6 11 32½  K
2. Meppel 2    6 7 24½
3. Nunspeet    6 7 24½
4. Heerde     6 6 22½
5. Dronten    6 5 23½
6. Pegasus    6 5 23
7. Briesend Paard 6 5 20½
8. ZSG 3     6 2 21  D

Van belang waren dus wedstrijden:

Briesend Paard - Pegasus
Dronten    - ZSG 3

ZSG 3 was weliswaar gedegradeerd, maar kweet zich van zijn sportieve plicht. Het team haalde een keurige 5-3 overwinning op Dronten. Dit betekende dat Pegasus eventueel met 4,5-3,5 van Briesend paard zou kunnen verliezen om een beslissingswedstrijd tegen Dronten in de wacht te slepen. Hier zaten we natuurlijk niet op te wachten, dus was vanaf het begin het doel: Minimaal 4-4. Voor Briesend Paard, zou bij nader inzien 4-4 ook voldoende zijn, maar dat wisten we pas aan het eind van de avond. Het Pegasus team bestond uit de volgende spelers:

1. Krine Faber
2. Eile Dam
3. Gerwin van de Belt
4. Bernard Holtrop
5. Hedzer Terpstra
6. Hans Schuilenburg
7. Rob van Diermen
8. Jan Zwart

Jawel, na ongeveer 15 jaar maakt Jan Zwart zijn rentree in het eerste team! Helaas zat het geluk hem niet mee en moest hij al redelijk snel door een vervelende penning zijn Loper inleveren. Zijn tegenstander wist daarna de partij snel tot winst te brengen. (1-0)

Krine Faber zat het deze avond mee. Zijn tegenstander had geen antwoord op een typische Faber-“verwurging”, zodat deze partij de stand weer gelijk trok. (1-1)

De overige partijen oogden goed en het leek naar een overwinning te gaan, mede door het feit dat Eile Dam zijn partij tegen Brouwer tot een goed einde bracht. (1-2).

De tegenstander van Bernard Holtrop vergaloppeerde zich al in de opening door een stuk weg te geven. Maar hoewel de partij daarna geen moment meer in gevaar kwam, duurde het toch nog tot na elfen dat zijn tegenstander definitief de vlag streek. (1-3)

De partij van Hans Schuilenburg die al redelijk snel op remise begon te lijken, kreeg die uitslag ook definitief (1,5-3,5).

Nog een halfje en we zouden binnen zijn. Maar dat liet nog even op zich wachten. Eerst moesten we nog toezien dat Gerwin van de Belt (die een aanval kreeg te verduren die aan het Wolgagambiet deed denken) de eer aan zijn tegenstander moest laten. (2,5-3,5).

We hadden nog steeds dat halfje niet binnen. Op de partij van Hedzer kon je niet rekenen, gezien de krankzinnige situaties die zich daar voordeden. (iets objectiever gezegd: hij stond gewoon een pion achter.). De hoop was gevestigd op Rob van Diermen. Hij zou ons in de tweede klasse moeten houden. Rob van Diermen stond weliswaar duidelijk op winst, ook in tijd zat hij veel beter dan zijn tegenstander, maar de grote vraag was of hij tegen de grote druk bestand zou zijn om de partij daadwerkelijk tot winst te kunnen voeren. Er stonden tien man angstvallig toe te kijken.

Iedereen zag: nog twee zetten en dan kan zijn tegenstander echt opgeven… Maar Rob, aan zet zijnde, keek op zijn klok en constateerde dat hij nog 16 minuten bedenktijd had en liep naar buiten om even de rust te zoeken, iedereen in vertwijfeling achter latend. Een enkele toeschouwer slaakte toen de kreet: Waar ben ik hier beland…!!!). Het uitstapje had kennelijk geholpen, want na drie minuten kwam Rob alweer terug en verloste binnen een paar zetten zijn tegenstander vakkundig uit zijn lijden. (2,5-4,5). Rob van Diermen houdt ons in de tweede klasse.

Moeten we nog kijken naar de partij van Hedzer? De tegenstander van Hedzer was al geruime tijd in tijdnood, maar nu begon de tijd voor Hedzer ook te dringen. Dit was het moment dat zijn tegenstander fouten begon te maken en de partij uiteindelijk nog door Hedzer binnengesleept werd (2,5-5,5). Is dit geluk? Nee, met zijn opportunistische speelstijl dwingt hij het geluk gewoon af.

Uiteindelijk toch een ruime overwinning. Nu de kruitdampen een beetje opgetrokken zijn, blijft over de nuchtere constatering: dat Briesend Paard samen met ZSG 3 gaat degraderen, Pegasus nog een plaatsje stijgt (voor wat het waard is) en Dronten op de zesde plaats eindigd.

1. ZSG 2     7 13 37½ K
2. Meppel 2    7 8 28½
3. Pegasus    7 7 28½
4. Nunspeet    7 7 27½
5. Heerde     7 7 26½
6. Dronten    7 5 26½
7. Briesend Paard 7 5 23  D
8. ZSG 3     7 4 26  D

Hopelijk is dit de laatste keer dat we naar de staart van de ranglijst gekeken hebben. We hebben dit seizoen gewoon gezien dat we het in ons hebben om voor de eerste plaatsen mee te doen. Laten we dat volgend jaar dan maar bewijzen.

Bekijk ons overzicht van de externe competitie of bekijk het overzicht in Netstand voor het eerste team en het tweede team.

Kalender

 • 5 december 2023
  Interne competitie.
  (sinterklaasavond)
 • 9 december 2023 (zaterdag)
  Derde speeldag OSBO-PK.
 • 12 december 2023
  Interne competitie.
 • 19 december 2023
  Kersttoernooi.

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 20:00 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019 in Ermelo

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019