Kalender

Kom langs

Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Extern 8-tal: woensdagavond
Extern 4-tal: dinsdagavond
Tijd: 19:00-22:00
Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5, Zwolle

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2018

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2018 in Ermelo

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2018