Algemeen

Waar en wanneer
De clubavonden zijn in de periode van september tot en met mei in de zaal van Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5 te Zwolle. (Zie kaartje.)
Interne competitie: dinsdagavond van 19:30 – 23:30 uur.
Externe competitie: dinsdagavond van 19:30 – 0:00 uur.
Contributie
Het lidmaatschap loopt van september tot september.
Senioren: € 90,– per jaar (of € 22,50 per kwartaal).
Jeugdlid: € 45,– per jaar (of € 11,25 per kwartaal).
Rekeningnummer NL92INGB0009011895 ten name van Schaakvereniging Pegasus te Zwolle.
De betaling dient te geschieden voor de vervaldatum 31 december van het lopende seizoen.
Schaakmagazine
Leden van onze club zijn ook automatisch lid van de Oostelijke Schaakbond (OSBO) en daardoor weer lid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). De KNSB geeft tweemaandelijks het “Schaakmagazine” uit dat tegen een kleine betaling te ontvangen is. De KNSB publiceert ook maandelijks een ratinglijst die de speelsterkte van iedere speler aangeeft.
Bestuur:
Voorzitter: vacature
Secretaris: Kees Pilon
Penningmeester: Stijn van Vliet
Bestuurslid: Antal van Ravensteijn
Bestuurslid: Garm van Abbema
Overige functionarissen:
Competitieleider: Bernard Holtrop  
Teamleider 1e team: Piet van der Wal  
Teamleider 2e team: Garm van Abbema  
Website-beheer: Marcel Pol    
Continuïteitscommissie:
Lid: Piet van der Wal  
Lid: Menno ter Braak  
Clublokaal:
Clublokaal: Lunch-Café op de Vrolijkheid  
Ereleden:
Erelid: Ben Dijkslag    
Erelid: Bernard Holtrop    
Erelid: Hedzer Terpstra    
Statuten en huishoudelijk reglement:
statuten zijn ingelegd bij notaris Hoekstra.
Het KVK-nummer van Pegasus is 05069421.
Notulen van de ledenvergadering:
Notulen ledenvergadering 5 september 2023
Notulen ledenvergadering 24 oktober 2023

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo