Algemeen

Waar en wanneer
De clubavonden zijn in de periode van september tot en met mei in de zaal van Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5 te Zwolle, tel. 06-41997925. (Zie kaartje.)
Interne competitie: dinsdagavond van 20:00 – 0:00 uur.
Externe competitie: dinsdagavond van 20:00 – 0:00 uur.
Contributie
Het lidmaatschap loopt van september tot september.
Senioren: EUR 75,– per jaar (of EUR 18,75 per kwartaal).
Studenten: gratis.
Rekeningnummer NL92INGB0009011895 ten name van Schaakvereniging Pegasus te Zwolle.
Schaakmagazine
Leden van onze club zijn ook automatisch lid van de Oostelijke Schaakbond (OSBO) en daardoor weer lid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). De KNSB geeft elk kwartaal het “Schaakmagazine” uit.
Bestuur:
Voorzitter: Krine Faber   06-29102077
Secretaris: Marcel Pol   06-46226682
Penningmeester: Fred Wagter 038-4551025  
Bestuurslid: Bernard Holtrop 038-4229670 06-22928085
Bestuurslid: vacant    
Overige functionarissen:
Competitieleider: Bernard Holtrop 038-4229670 06-22928085
Teamleider 1e team:      
Teamleider 2e team:      
Clublokaal:
Clublokaal: Lunch Café op de Vrolijkheid 06-41997925  
Ereleden:
Erelid: Ben Dijkslag    
Statuten en huishoudelijk reglement:
Statuten
Notulen van de ledenvergadering:
notulen ledenvergadering 7 september 2021

Kalender

  • 28 september 2021
    Interne competitie.
  • 5 oktober 2021
    Interne competitie.
  • 12 oktober 2021
    Interne competitie.

Kom langs

Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 20:00-0:00
Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5, Zwolle

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019 in Ermelo

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019