Algemeen

Waar en wanneer
De clubavonden zijn in de periode van september tot en met mei in de zaal van Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5 te Zwolle, tel. 06-41997925. (Zie kaartje.)
Interne competitie: dinsdagavond van 20:00 – 0:00 uur.
Extern 8-tal: woensdagavond van 20:00 – 0:00 uur.
Extern 4-tal: dinsdagavond van 20:00 – 0:00 uur.
Contributie
Het lidmaatschap loopt van september tot september.
Senioren: EUR 75,– per jaar (of EUR 18,75 per kwartaal).
Studenten: gratis.
Rekeningnummer NL92INGB0009011895 ten name van Schaakvereniging Pegasus te Zwolle.
Schaakmagazine
Leden van onze club zijn ook automatisch lid van de Oostelijke Schaakbond (OSBO) en daardoor weer lid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). De KNSB geeft elk kwartaal het “Schaakmagazine” uit.
Bestuur:
Voorzitter: Piet van de Wal   06-21718901
Secretaris: Marcel Pol   06-46226682
Penningmeester: Fred Wagter 038-4551025  
Bestuurslid: Menno ter Braak 038-4229338  
Bestuurslid: Bernard Holtrop 038-4229670 06-22928085
Overige functionarissen:
Competitieleider: Bernard Holtrop 038-4229670 06-22928085
Teamleider 1e team: Antal van Ravensteijn   06-37556987
Teamleider 2e team: Leo Stortelder   06-80164553
Clublokaal:
Clublokaal: Lunch Café op de Vrolijkheid 06-41997925  
Ereleden:
Erelid: Ben Dijkslag    
Statuten en huishoudelijk reglement:
Statuten
Notulen van de ledenvergadering:
Notulen van de ledenvergadering 1 september 2020

Kalender

  • 15 juni 2021 (dinsdagavond)
    Borrel op het terras van Stroomberg.
  • 7 september 2021
    Jaarlijkse ledenvergadering in Lunch Cafe op de Vrolijkheid.
  • 14 september 2021
    Eerste ronde interne competitie.

Kom langs

Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Extern 8-tal: woensdagavond
Extern 4-tal: dinsdagavond
Tijd: 20:00-0:00
Lunch Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5, Zwolle

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2018

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2018 in Ermelo

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2018