Algemeen

Waar en wanneer
De clubavonden zijn in de periode van september tot en met mei in de zaal van Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5 te Zwolle, tel. 06-41997925. (Zie kaartje.)
Interne competitie: dinsdagavond van 20:00 – 23:30 uur.
Externe competitie: dinsdagavond van 20:00 – 0:00 uur.
Contributie
Het lidmaatschap loopt van september tot september.
Senioren: € 75,– per jaar (of € 18,75 per kwartaal).
Studenten: € 37,50 per jaar.
Rekeningnummer NL92INGB0009011895 ten name van Schaakvereniging Pegasus te Zwolle.
De betaling dient te geschieden voor de vervaldatum 31 december van het lopende seizoen.
Schaakmagazine
Leden van onze club zijn ook automatisch lid van de Oostelijke Schaakbond (OSBO) en daardoor weer lid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). De KNSB geeft tweemaandelijks het “Schaakmagazine” uit dat tegen een kleine betaling te ontvangen is. De KNSB publiceert ook maandelijks een ratinglijst die de speelsterkte van iedere speler aangeeft.
Bestuur:
Voorzitter: Krine Faber   06-29102077
Secretaris: Marcel Pol   06-46226682
Penningmeester: Fred Wagter 038-4551025 06-13377321
Bestuurslid: Antal van Ravensteijn   06-37556987
Bestuurslid: Garm van Abbema   06-43681826
Overige functionarissen:
Competitieleider: Bernard Holtrop 038-4229670 06-22928085
Teamleider 1e team: Piet van der Wal   06-21718901
Teamleider 2e team: Leo Stortelder   06-80164553
Continuïteitscommissie:
Lid: Piet van der Wal   06-21718901
Lid: Menno ter Braak   06-44977298
Clublokaal:
Clublokaal: Lunch-Café op de Vrolijkheid 06-41997925  
Ereleden:
Erelid: Ben Dijkslag    
Statuten en huishoudelijk reglement:
statuten zijn ingelegd bij notaris Hoekstra.
Notulen van de ledenvergadering:
notulen ledenvergadering 6 september 2022
notulen ledenvergadering 25 oktober 2022

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 20:00 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019 in Ermelo

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019